Kıbrıs’ta İnanç Ve Kültür

Kıbrıs’ta İnanç Ve Kültür

Çeşitli kültürler ile yoğrulmuş olan Kıbrıs kültürü, farklı ülkeler ile tarihsel süreçte girmiş olduğu ilişkilerden etkilenmiştir. Bu etki ülkenin diline, din yapısına, geleneklerine büyük ölçüde yansımıştır. Kıbrıs’ta yaşayan kültürler farklılık gösterdiğinden, kültür öğelerinin de farklılaşması olağandır.

Kıbrıs’ta İnanç Ve Kültür

Kıbrıs’ta İnanç

Dini açıdan kültürlerin etkisi büyüktür. Osmanlı Devleti’nin ülkeyi fethetmesinden önce baskısı bir din politikası görülüyordu. Ancak günümüzde ve Osmanlı Devleti yönetiminde özgür bir din anlayışının olduğunu söyleyebiliriz. Kıbrıs turları ile ülkeye gittiğinizde çok sayıda cami ve kilisenin oluğunu göreceksiniz. Rum Ortodokslarının inşa etmiş olduğu kiliselerin yanında, Osmanlı’nın inşa etmiş olduğu çok sayıda cami olduğunu göreceksiniz. Arapların Kıbrıs’ı fethetmiş olmasından ötürü de çeşitli yapıların Araplara ait olduğu bilinmektedir. Ülkede %99 oranı ile inanış İslam’dır.

Kıbrıs’ta İnanç Ve Kültür

Kıbrıs’ta Kullanılan Diller

Kültürün etki ettiği en önemli noktalardan biri de dillerdir. Konuşulan dil farklılaşıyor. İki dilin resmi dil olarak benimsenmiş olması, Kıbrıs’ta yaşayan kültürler açısından yapılan araştırmalarda, çok kültürlü olduğu sonucuna varılacak olduğunun önemli bir göstergesidir. Benimsenmiş olan iki resmi dil; Türkçe ve Yunancadır. Kuzey ve güney olarak iki farklı kesimde yoğun olarak bu iki dilin kullanıldığını söyleyebiliriz. Ancak Kıbrıslıların iki dili de konuşması olağandır. Kültürel etki, bu iki farklı kültürün bir arada yaşamasını sağlamıştır. Uçaklı Kıbrıs paketleri ile Kıbrıs’a ulaşımınızı sağlayarak, sahip olduğu bu farklı iki iç içe yapıyı görebilirsiniz.

Kıbrıs’ta İnanç Ve Kültür

İngiliz Sömürgesi ile İngilizce

İngilizcenin konuşuluyor olması, İngiliz sömürüsünde yaşanan kültürel etkiden kaynaklanmıştır. Ülkede iki resmi dil dışında, İngilizcenin konuşulduğunu da söyleyebiliriz.

 

Kıbrıs’ta Yaşayış Biçimi

Kıbrıslıların eğlenceyi seven bir yaşayış biçimi bulunuyor. Bu sebeple turistlerin ülkeyi ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. Beraberinde Kıbrıs otelleri gelişim göstermiştir. Bunun yanında ülkede sarhoş olan bir kişinin sokakta yürümesi ayıp karşılanan bir durumdur. Eğlenceyi sevmeleri yanı sıra, bu durum onlar için hoş değildir. Ülkede İngilizce etkisinin görüldüğü alanlar arasında trafik ve prizler bulunuyor. Trafik soldan akıyor. Prizler ise üçlü prizden oluşuyor. Kıbrıs’ta yaşayan kültürler kapsamında verilmiş olan bu örnekler, ülkenin çok farklı kültürlerden etkilenip, hepsini bir arada bulundurmayı başardığını gösteriyor.

Kıbrıs’ta İnanç Ve Kültür